Showing 1-8 of 11 results

H220220-6-Điều dưỡng-kaigo

Số lượng tuyển:2
Hạn nộp hồ sơ:Tháng Ba 31, 2022
Lương tháng:203.800万円/tháng
Địa chỉ làm việc:Gunma ken, Gunma shi
Phí tuyển dụng:0 円

Reply to Listing

H220220-7-Thao tác máy chuyên dụng

Số lượng tuyển:2
Hạn nộp hồ sơ:Tháng Ba 31, 2022
Lương tháng:160.000万円/tháng
Địa chỉ làm việc:Nagano ken, Saku shi
Phí tuyển dụng:0 円

Reply to Listing

H220220-8-Nông nghiệp trồng rau

Số lượng tuyển:5
Hạn nộp hồ sơ:Tháng Ba 1, 2022
Lương Giờ:1.000 円/giờ
Địa chỉ làm việc:Nagano ken, Minami Saku Gun
Phí tuyển dụng:0 円

Reply to Listing

H220220-9-Nông nghiệp trồng rau

Số lượng tuyển:2
Hạn nộp hồ sơ:Tháng Tư 1, 2022
Lương Giờ:1.000 円/giờ
Địa chỉ làm việc:Nagano ken , Kamiminochi Gun
Phí tuyển dụng:-1 円

Reply to Listing

H220220-10-Nông nghiệp trồng rau

Số lượng tuyển:4
Hạn nộp hồ sơ:Tháng Hai 28, 2022
Lương Giờ:1.000 円/giờ
Địa chỉ làm việc:Nagano ken, Minami Saku Gun
Phí tuyển dụng:0 円

Reply to Listing

H220220-5-Gia công thực phẩm

Số lượng tuyển:4
Hạn nộp hồ sơ:Tháng Ba 31, 2022
Lương Giờ:950 円/giờ
Địa chỉ làm việc:Shizuoka ken, hamamatsu shi
Phí tuyển dụng:0 円

Reply to Listing

H220220-4-Giàn giáo xây dựng

Số lượng tuyển:2
Hạn nộp hồ sơ:Tháng Ba 31, 2022
Lương tháng:220.000万円/tháng
Địa chỉ làm việc:Fukui ken, Sabae shi
Phí tuyển dụng:0 円

Reply to Listing

H220220-3-Gia công kim loại

Số lượng tuyển:2
Hạn nộp hồ sơ:Tháng Hai 25, 2023
Lương tháng:180.000万円/tháng
Địa chỉ làm việc:Nagano ken, Saku shi
Phí tuyển dụng:0 円

Reply to Listing

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.